Adresáře

Adresář - relativní cesta k adresáři od Vašeho kořenového adresáře hostingového účtu.

Listovat - při chybějícím souboru index.php (index.htm atd.) bude obsah adresáře vylistován a zobrazen v prohlížeči.

Formátovat - při aktivní možnosti “Listovat” je povoleno formátování vypisování obsahu.

Adresáře před soubory - při aktivní možnosti “Listovat” jsou jako první řazeny adresáře.

Povolit “IP” - možnost omezení přístupu jen na určené IP adresy.

Autorizační oblast - nadpis okna objevující se při vynucené autorizaci uživatelů.

Vynutit autorizaci uživatelů - schopnost omezit přístup k adresáři jen určeným uživatelům. Tvar zápisu pro příklad: jmeno:heslo;jmeno1:heslo1.

Zobrazit při chybě 401 - vlastní chybová stránka pro 401.

Zobrazit při chybě 403 - vlastní chybová stránka pro 403.

Zobrazit při chybě 404 - vlastní chybová stránka pro 404.

Zobrazit při chybě 500 - vlastní chybová stránka pro 500.

English Česky Dutch